Welkom / Welcome
Hoe kan ons help?
How can we help?

Huis Wittekruin is ‘n program van BADISA wat veilige residensiële en bekostigbare sorg aanbied ter bevordering van die optimale lewenskwaliteit en dien as uitbreidings na die gemeenskap in nood.

Huis Wittekruin is a program of BADISA that offers safe residential and affordable care to promote the optimal quality of life and serves as extensions to the community in need.

ONS DIEN MET DEERNIS

  •  Huis Wittekruin bied versorging vir verswakte bejaardes in dubbel en enkel kamers.
  • Daar is ook ‘n beperkte aantal enkel en dubbel woonstelle vir bejaardes
  • Leefreg Wooneenhede – Woonreg word gekoop by GHBM wanneer daar persone uit trek of te sterwe kom gee GHBM (‘n Artikel 21 maatskappy van die N. G. Kerk) weer die volle bedrag terug. “Ons Dien Met Deernis”

 

BASIESE DIENSTE

Basiese dienste wat Huis Wittekruin aanbied sluit in, veilige verblyf, versorging, maaltye asook Godsdiens en sosiale aktiwiteite.  Die gemeenskap en kerke asook diensorganisasies en vrywilligers lewer ook ‘n belangrike bydae.

 

DIE VOLGENDE ETES WORD AAN DIE VERSKILLENDE AFDELINGS VOORSIEN:

  •  Kamers:  3 maaltye per dag.
  • Woonstel:  Middagete, inwoners voorsien self ontbyt en aandetes.  (Die maaltye in dag is opsioneel.)
  • Leefreg:  Middagete is deel van die heffing.  Inwoners voorsien self ontbyt en aandete.